Flemming Andersen : Administrerende Direktør Flemming Andersen
Administrerende Direktør


Kontaktoplysninger:
E-mail: fa@rafinor.dk
Tlf: 86 44 88 60
Mobil: 24 44 05 08
Henrik Christensen : Bygningsingeniør / Tilbudsgiver Henrik Christensen
Bygningsingeniør / Tilbudsgiver
Teamleder og teknisk rådgiver


Kontaktoplysninger:
E-mail: hc@rafinor.dk
Tlf: 86 44 88 60
Mobil: 24 44 05 57
Pernille Hegelund : Bygningsingeniør / Tilbudsgiver Pernille Hegelund
Bygningsingeniør / Tilbudsgiver
Teknisk rådgivning


Kontaktoplysninger:
E-mail: pernille@rafinor.dk
Tlf: 86 44 88 60
Mobil: 24 44 05 29
Johannes Pedersen : Bygningskonstruktør Johannes Pedersen
Bygningskonstruktør
Ordrebehandling


Kontaktoplysninger:
E-mail: jp@rafinor.dk
Tlf: 86 44 88 60
Mobil: 24 44 05 78
Annette Andersen : Indkøb Annette Andersen
Indkøb


Kontaktoplysninger:
E-mail: aa@rafinor.dk
Tlf: 86 44 88 60
Mobil: 20 34 88 91
Christian Krogh : Bogholderi Christian Krogh
Bogholderi


Kontaktoplysninger:
E-mail: ck@rafinor.dk
Tlf: 86 44 88 60
Mobil:
Søren Hinge : Assembly dep. Søren Hinge
Assembly dep.


Kontaktoplysninger:
E-mail: sh@rafinor.dk
Tlf: 24 44 05 38
Mobil:
Jesper Dige Qvesehl : Technical dep. Jesper Dige Qvesehl
Technical dep.


Kontaktoplysninger:
E-mail: jeq@rafinor.dk
Tlf: 51 48 48 52
Mobil: