Startede i 1988

Rafinor A/S har siden starten i 1988 arbejdet som entreprenør med speciale i tagkonstruktioner udført i tyndplade.

Tag- og facadeentrepriser i ind- og udland

Med baggrund i egen import af kvalitetsprodukter fra anerkendte værker i Europa har Rafinor A/S, gennem mere end 25 år, udført  tag- og facadeentrepriser med hovedvægten lagt på tagentrepriser i ind- og udland.

Ekspertise i nutidens krav til tagkonstruktioner

Der er gennem årene opbygget en betydelig ekspertise i at løse nutidens krav til tagkonstruktioner udført i tyndplade.

Trapez-tagpladens implementering i bygningers stabilitet, hvor vi udfører statiske beregninger for tagskivekræfter i henhold til de nyeste eurocode-normer.

Et team af erfarne ingeniører, konstruktører og håndværkere

Vort team af erfarne ingeniører, konstruktører og håndværkere “skræddersyr” og gennemfører opgaverne under iagttagelse af de seneste byggenormer og regler for arbejdsmiljø.